Κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό

Περιοχή: Παλαιό Ψυχικό

Έτος: 2010

O Τζίμης Καραγιάννης ανέλαβε την ανέγερση μίας νέας κατοικίας στο Παλαιό Ψυχικό. Η εργασία του περιελάμβανε τον κατασκευαστικό και στατικό τομέα έως τον εξωτερικό αλλά και εσωτερικό σχεδιασμό και σύνθεση του χώρου, σε συνεργασία πάντα με την προσωπική αισθητική του ιδιοκτήτη και τις διακοσμητικές του παρεμβάσεις.