Κατάστημα LG

Περιοχή:

Έτος:2012

To κατάστημα της εταιρείας LG είναι ένα αποτέλεσμα μιας εξολοκλήρου προσωπικής εργασίας του κ. Καραγιάννη και της εταιρείας του, από την εσωτερική διαρρύθμιση και τον σχεδιασμό έως και την κατασκευή. Ένα έργο ανακαίνισης και ανανέωσης του ήδη υπάρχοντος χώρου.