Γραφεία της εταιρείας HOTELINE στην Νέα Φιλαδέλφεια

Περιοχή: Νέα Φιλαδέλφεια

Έτος: 2001

Εδώ αντιμετωπίσαμε ένα project από την αρχή. Ήταν η ανοικοδόμηση ενός κτιρίου γραφείων της εταιρείας HOTELINE, η οποία έχρηζε προσεκτική διαχείριση. Λόγω του ότι το οικόπεδο βρίσκεται πολύ κοντά στον ποταμό Κηφισό, το έδαφος προσδιορίζεται με μικρή τάση. Οπότε για την ανέγερση του κτιρίου έπρεπε να προηγηθεί η ενίσχυση του εδάφους. Η ολοκλήρωση του έργου έγινε σε χρονικό πλαίσιο δώδεκα μηνών.