Διατηρητέα Κατοικία στο Κουκάκι

Περιοχή: Κουκάκι, Αθήνα

Έτος: 2010

Στόχος του κ. Καραγιάννη, ήταν η ανάδειξη της ξεχασμένης αθηναίικής ομορφιάς του νεοκλασικού κτιρίου στο Κουκάκι, που μόλις με τα βίας μπορούσες να αντιληφθείς καθώς αλλοτριώθηκε από τη φθορά του χρόνου. Μοναδικά στοιχεία αξιοποίησης έχρηζαν η μισογκρεμισμένη παλιά λιθοδομή και η ανάγκη ανάδειξης των διατηρητέων όψεων. Ο σχεδιασμός εμπεριείχε στατικές μελέτες του εξωτερικού περιβλήματος και των υποστυλωμάτων, ενώ η κατεστραμμένη στέγη, δεν μπορούσε παρά να απορριφθεί και να δημιουργηθεί εκ νέου. Επιπλέον εσωτερικά, τα επίπεδα τον ορόφων ενισχύθηκαν με νέες πλάκες σκυροδέματος. Οι διατηρητέες όψεις παρέμειναν ως έχουν, τονίζοντας μόνο το ξεχασμένο νεοκλασικό τους ύφος με διάφορα ένθετα στοιχεία. Συνεργάτες μας σε αυτό το εγχείρημα ήταν οι αρχιτέκτονες Νταίζυ Παπαζήση, και η Τάση Δημητρακοπούλου. Ολοκληρώθηκε μέσα σε χρονικό πλαίσιο οκτώ μηνών.